Yeşil Yıldız Belgesi

Yeşil Yıldız Belgesi Nedir ?

Konaklama Tesislerinin çevreye duyarlı sürdürülebilir, Turizm hizmeti sunmalarını sağlayan sistemin yeşil yıldızlı “Çevre Etiketi” uygulamasıdır. Yeşil yıldız çevre etiketi belgesi alabilmek için Turizm İşletme Belgesi alınmış olması zorunludur. Turizm İşletme Belgesi olmadan yeşil yıldız belgesi alınamaz.

Amacı Nedir ?

• Çevrenin korunması,
• Çevre bilincinin geliştirilmesi,
• Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

Yeşil yıldız belgesi nasıl alınır?

1- Konaklama tesisi Yeşil yıldız başvuru dosyası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuru yapılır.
2- Başvuru dosyası Bakanlık Uzmanlarınca değerlendirilir.
3- Başvuru dosyası uygun bulunmazsa gerekçeleri belirtilerek iade edilir.
4- Başvuru dosyası uygun bulunursa tesis denetim planlaması yapılır.
5- Yeşil yıldız onay Kriterlerine uygun denetim sonunda puanlamalar yapılır.
6- Denetim sonucu yeterli puan toplanmışsa yeşil yıldız belgesi düzenlenir. Destek tutarı alınan puana göre değişir.

Yeşil Yıldız Belgesi için gerekli belgeler

1- Başvuru dilekçesi
2- Çevre politikası ve eylem planı raporları
3- Özel veya tüzel kişi bilgileri
4- Eğitim belgeleri
5- Atık su planı ve ilgili idare yazısı
6- Bakım onarım raporları
7- Tasarruf sağlayan verileri izleme belgeleri
8- Kimyasal maddelerin izleme raporları
9- Atıkları izleme raporları
10- Çevreye duyarlı çalışma ve bakım raporları
11- İşbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak

12 Nisan 2017
96 kez görüntülendi