Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

Destek kapsamı nedir?

Türk ticaret kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik şirket, kurum veya kuruluş ile Üretici/İmalatçı Organizasyonları yararlandırılır.

Destek oranları nedir?

Katılımcının nakliye harcamaları, stant harcamaları, fuarın yetkili organizatörünü ödenen boş alan kirası ile stantlarda görev alacak en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları;

%50 oranında 15.000 ABD Doları’na kadar desteklenmektedir.

Katılımcının;

Sektörel Dış Ticaret Şirketi olması durumunda; nakliye harcamaları, stant harcamaları ve standında görevlendireceği en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %75’i ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının tamamı 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere desteklenmektedir.

Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma olması durumunda; fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının %50’si 10.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere desteklenir.

Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren firma olması durumunda; fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının %50’si 6.000 ABD Doları’nı geçmemek üzere desteklenir.

Gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması durumunda; boş stant ve/veya standart donanımlı stant kirasının ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere desteklenir.

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, boş stant ve/veya standart donanımlı stant kirasının ve nakliye harcamalarının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı organizasyonuna yapılacak ödemelerde, katılım bedeli her fuar için azami 36 m2’lik alan üzerinden hesaplanır.

Hedef ülkelere yönelik fuarlara katılımcı olunması durumunda desteğe etkisi nedir?

Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır.

Prestijli fuarlara katılımcı olunması durumunda desteğe etkisi nedir?

Bakanlıkça ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında katılınması durumunda, bireysel katılımlarda nakliye harcamaları, stant harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD Dolarını geçmemek üzere desteklenir.

Bu destek kapsamındaki katılımcılar söz konusu fuar katılımlarında 50 m2 sınırlaması ile üretici/imalatçı organizasyonlarına yönelik 36 m2 sınırlamasından muaftır.

Prestijli fuar desteğinden faydalanabilmek için fuar sonrası destek başvurusu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.

Ön başvuru şartı var mıdır? Süresi Nedir?

Destek kapsamına alınmış bulunan fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen, boş stant ve/veya standart donanımlı stant metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturanın ön başvuru için sunulması gerekmektedir.

Fuar sonrası başvuru süresi ne kadardır?

Başvuru süresi fuar bitiş tarihi itibari ile 3 aydır.

3 ay içerisinde başvuruda bulunulmaması durumunda fuarlar ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Eksik teslim süresi ne kadardır?

Teslim Süresi: İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği incelemesinin ardından yazılan eksik yazısı tarihi itibari ile 1 ay içerisinde eksiklerin tamamlanması gerekmektedir.

Eksik teslimi yapılamaması halinde: Başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

Her fuar desteklenmekte midir?

Uygun görülen fuarlar “Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklendiği Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine” dâhil edilir ve ilgili olduğu takvim yılından önceki Ekim ayında Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Fuar ekleme talebi: Gelen taleplere veya re’sen yapılan değerlendirmelere istinaden söz konusu listede, ilave ve çıkarmaları da içeren güncellemeler yapabilir.

12 Nisan 2017
155 kez görüntülendi